Renaud Garcia-Fons, o la reapropiació de la musica vernacular

Jim Monneau Domènech Esmuc, 2015-2016    En aquest article, he decidit concentrar-me en un artista en concret, Renaud Garcia-Fons, per tal d’explicar el concepte de reapropiació d’una música vernacular. Aquesta reconciliació de l’artista amb les seves arrels gràcies a la musica és molt habitual dins l’àmbit de les músiques del món. En aquest gènere musical, […]

La música tradicional de Creta a través d’un viatge

Josep Secanell  Esmuc, 2015-2016   INTRODUCCIÓ Una de les formes més fidedignes de conèixer una cultura o civilització, ja sigui més propera o més llunyana a nosaltres, és a través d’un viatge. Això és precisament el que van fer els membres de Mapasonor, relatar les experiències musicals viscudes en diferents illes del mediterrani, dins el […]

La combinació flauta i tambor a la Mediterrània

Victor Launes Molón Esmuc 2014-2015   1. Introducció El meu treball sorgeix de la reflexió feta quan a classe vam parlar de la identitat de la Mediterrània i de la seva música. Vam parlar de qüestions d’estils musicals i vaig pensar que, més enllà d’això, hi hauria elements tímbrics que es repeteixen degut a la […]

Oboès tradicionals mediterranis

Toni Martínez i Magí Canyelles Esmuc 2013/2014 Des del punt de vista de l’organologia, s’utilitza la paraula “oboè” com a genèric per referir-se als instruments de doble llengüeta i tub cònic. Conegut des de l’antiguitat, l’instrument ha evolucionat de manera força diversa a les diferents civilitzacions i cultures, adaptant-se a les necessitats artístiques i socials i […]

´Ud: Instrumento y mitología en el marco del mediterráneo.

Amaia Miranda Esmuc 2013/2014 Abstract:  El objetivo de este trabajo es centrarse en los mitos y leyendas en torno a los orígenes del ´ud, uno de los instrumentos más conocidos de los que tradicionalmente se engloban dentro de la denominada “música mediterránea”. Así, podremos ver cómo estos mitos contienen en sí mismos toda una cultura y pensamiento. […]

Los instrumentos musicales en la antigua Grecia

Sebastián Domínguez M. Esmuc 2013/2014       De la antigua Grecia, se conservan aproximadamente unos cuarenta fragmentos musicales que permiten reconstruir, aunque sea de forma esquemática, cómo fue la música de entonces. Es por esto, que la principal fuente de información sobre la cultura musical griega proviene de los textos, poemas y escritos. Partiendo […]