La música balcànica conquereix Barcelona

Oriol Grèbol i Roca Esmuc 2016-2017 La música balcànica (més endavant afino el significat del terme) s’ha estès per tot el Mediterrani i ha arribat a la capital catalana amb molta força. La presència dels grups tradicionals genuïns de la zona dels Balcans (tot seguit defineixo l’abast territorial) ha augmentat i ha aconseguit penetrar a molta […]

BGKO: un horitzó de mediterranis

Laura Valls Esmuc 2015-2016 ABSTRACT – La Barcelona Gipsy Klezmer Orchestra és una formació que compta amb músics d’arreu: Serbia, Italia, França, Espanya, Ucraina. La seva proposta musical és una amalgama de tradicions musicals diverses, que ells presenten com a música gipsy, klezmer i mediterrania. El meu treball vol estudiar la sonoritat d’aquesta banda en tant que música […]

Música dels Balcans i influència gitana

Narcis Dan Esmuc, 2014/2015   La música del sud-est d’Europa o música dels balcans és un terme que fa referència a un tipus de música diferenciat i únic. Això, en bona part és degut a la influència de la música tradicional de diversos grups ètnics del sud-est europeu i, alhora, la mútua influència entre aquests. […]

Fins a quin punt és mediterrània la península balcànica?

Laura Farré Rozada ESMUC 2014/2015 ABSTRACT Tècnicament coneguda com el sud-est d’Europa, el conjunt de països que entranyablement coneixem com els Balcans –Albània, Bòsnia, Hercegovina, Bulgària, Kosovo, Montenegro, Grècia, Macedònia, Sèrbia, Rumèlia (i.e. part europea de Turquia), Romania i Eslovènia- ens plantegen el següent dilema: és condició suficient la seva proximitat al Mar Mediterrani per […]