Evolució i mestissatge de la música Gnaoua.

Joan Casares, Maria Lamata Esmuc, 2014/2015 A què ens referim amb la Paraula Gnaoua Orígen etimològic: L’origen etimològic de la paraula Gnaoua no està clar. Alguns històriadors tals com MuriceDelafosse (1870-1926) contemplen la possibilitat que provingui de la similitud fonètica amb la paraula Ghana, i que per tant es refereixi a la comunitat provinent d’allà. […]

Evolución de la música de los Gnawa a partir de los años 1990. Entre la valoración global y local de una música ritual.

Coline Calix ESMUC, 2014-2015 Los Gnawa constituyen una cofradía de músicos, oficiantes y adeptos magrebís de origen subsahariano que practican danzas de posesión en un ritual llamado “lîla”. El maâlem (maestro-músico) es, con la moqaddma (sacerdotisa) el que oficia la ceremonia. “Maâlem” también designa  a un buen percusionista, un buen laudista, aquél que domina el repertorio […]

La música andalusina del Marroc

Esther Navarro Justicia Esmuc 2012/13 La música andalusina és, compartint aquesta mateixa dimensió amb totes les manifestacions musicals, un sentiment per sobre de tot. Darrera d’aquest sentiment s’amaga una identitat amb arrels ancestrals. Darrera d’aquesta identitat es descobreix un llarg camí que va des de la cort de Bagdad, passant pel Nord d’Àfrica, fins a […]