Sa glosa

Eugenia Noguera TorrejonRoger Maluenda Miquel ESMUC 2021-22  La glosa mallorquina té anys de tradició, si més no, el seu origen és ben incert. És a partir del segle XVIII quan trobem documentat les primeres vegades que s’utilitza el terme glosador, el qual continuarà vigent fins l’actualitat: EXEMPLE AMORÓS 1750 (PÀG.10 pdf Les gloses mallorquines: estructura […]