Cantu a cuncordu

Ivette Amargós, Marina Espartero i Pau Garriga. Cant multipart La condició mínima de la música multipart és la presència d’almenys dues persones que produeixen seqüències sonores deliberadament diferenciades però coordinades sobre la base de regles restringides. Aquesta presència no és l’atzar, ja que necessita uns requisits i coordinació específics. La música multipart requereix per part […]