Evolució i mestissatge de la música Gnaoua.

Joan Casares, Maria Lamata Esmuc, 2014/2015 A què ens referim amb la Paraula Gnaoua Orígen etimològic: L’origen etimològic de la paraula Gnaoua no està clar. Alguns històriadors tals com MuriceDelafosse (1870-1926) contemplen la possibilitat que provingui de la similitud fonètica amb la paraula Ghana, i que per tant es refereixi a la comunitat provinent d’allà. […]

Evolución de la música de los Gnawa a partir de los años 1990. Entre la valoración global y local de una música ritual.

Coline Calix ESMUC, 2014-2015 Los Gnawa constituyen una cofradía de músicos, oficiantes y adeptos magrebís de origen subsahariano que practican danzas de posesión en un ritual llamado “lîla”. El maâlem (maestro-músico) es, con la moqaddma (sacerdotisa) el que oficia la ceremonia. “Maâlem” también designa  a un buen percusionista, un buen laudista, aquél que domina el repertorio […]