El Terrazel: una tradició de nova creació

Ramón Serra i Kalina Paz INTRODUCCIÓ El Terrazel és una festa popular d’arrel tradicional que inclou un espectacle de carrer dramatitzat, el tema del qual és una crítica al perill que representa la contínua pressió humana sobre el medi ambient. Resultat d’una iniciativa popular apareix l’any 1990, i en pocs anys de vida, l’espectacle del […]