La música popular mizrahí

Martina Agustí, Nina Moliner i Diana Valls Primera part: hibridació 1. Introducció: els jueus mizrahí i la seva música Després de la guerra àrab-israelí (1948) i la creació de l’Estat d’Israel molts mizrahís van emigrar cap el nou estat, gràcies a la Llei de Retorn concedia la residència i ciutadania als jueus de qualsevol lloc […]