LES TONADES DE FEINA A MALLORCA. CONTEXT I ANÀLISI FORMAL

Jaume Moragues i Albert Caro. Esmuc 2021 Context Sociocultural Les cançons de treball són uns cants que es cantaven durant les jornades laborals normalment dures i repetitives amb diverses finalitats. Una de les necessitats que cobrien aquests cants era la de tenir un ritme marcat de treball, ja que així l’eficiencia col·lectiva o individual augmentava. […]