Cançons de bressol de la Mediterrània

 Irene Hernàndez Esmuc, 2014/2015     1. Introducció L’objectiu d’aquest treball es determinar a partir d’alguns exemples si es pot parlar d’una cançó del Mediterrani. Per fer-ho, analitzaré alguns paràmetres: la temàtica de la lletra, l’àmbit melòdic i el registre, el timbre i la projecció de la veu, l’ornamentació, i el gènere de l’intèrpret (un home […]