El “paper” de la Sardana

Aurore Vizentini Esmuc 2017-2018   Históric   A l’origen de la sardana hi ha el contrapas, la dansa catalana del segle XVIII, que més tard es va convertir en sardana curta, una dansa composta de 8 compasos repetits ( “curts”), després de 16 compasos ( “llargs” “). Alguns filòsofs veuen en els passos “curts” un […]