RADIO TARIFA: UN VIAJE MUSICAL

Isaac Romagosa y Abraham LojoESMUC 2018 / 2019 Radio Tarifa es un nombre simbólico y realmente resume la música del grupo. Tarifa es el punto más al sur de España. Si giras el dial de una radio allí, puedes escuchar los sonidos del norte de África, escuchas el llamado a la oración en la madrugada […]

La música balcànica conquereix Barcelona

Oriol Grèbol i Roca Esmuc 2016-2017 La música balcànica (més endavant afino el significat del terme) s’ha estès per tot el Mediterrani i ha arribat a la capital catalana amb molta força. La presència dels grups tradicionals genuïns de la zona dels Balcans (tot seguit defineixo l’abast territorial) ha augmentat i ha aconseguit penetrar a molta […]