Conjunts tradicionals dels Països Catalans

Ivó Jordà ESMUC 2012/2013   Aquest treball pretén ser una petita guia de les formacions tradicionals que es poden trobar al nostre país. Formacions més o menys definides pel que fa a nombre de músics i dels instruments que toquen. També acostumen a estar relacionades amb un repertori o funció contrets, elements que també s’especifiquen. […]