La música andalusina del Marroc

Esther Navarro Justicia Esmuc 2012/13 La música andalusina és, compartint aquesta mateixa dimensió amb totes les manifestacions musicals, un sentiment per sobre de tot. Darrera d’aquest sentiment s’amaga una identitat amb arrels ancestrals. Darrera d’aquesta identitat es descobreix un llarg camí que va des de la cort de Bagdad, passant pel Nord d’Àfrica, fins a […]