El cant d’estil valencià. Qüestions formals i qüestions de gènere.

Abigail Rosa, Carla González, Gabriel Grimau ESMUC 2020-21 Presentació i descripció ‘’Hi ha un esclat alegre de vent i corda amb un ritme que s’endevina familiar; sobtadament, algun ressort ocult es dispara a destemps i una veu  prodigiosa s’enlaira agitant-se com un canyar espolsar per la tramuntana. Els músics vacil·len uns instants i després, amb […]